úvod                        kontakt                


BRAINTURBOlogo

 1. S BRAINTURBO-m si osvojíte za 3 mesiace 1000 nových slov a reálne využiteľnú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku!


  • keď ste už znechutený doterajšími metódami,
  • keď by ste uvítali venovať štúdiu o hodne menej času,
  • keď hľadáte poctivú, skutočne rýchlu a osobnú metódu,
  • keď je pre Vás dôležitý pomer medzi cenou a kvalitou,

 2. … tak ste na správnej adrese!
 3. S BRAINTURBO-m bude pre Vás učenie sa jazykov úspešným a príjemným zážitkom, aj bez potreby bifľovania a neustáleho memorovania.
 4. Presvedčte sa sami o tom, že začala nová éra s BRAINTURBO-m!

 1. Rozsah kurzu
 2. S metódou BRAINTURBO nečakáte na nikoho a na nič, môžete začať kedykoľvek.
 3. Zlepšiť svoju znalosť cudzieho jazyka o celú úroveň znamená absolvovať z 20+20 hodín, čo spolu tvorí 40 stretnutí. Optimálne je absolvovať týždenne 2+2 hodiny, vďaka čomu sa jedna úroveň jazyka dá zvládnuť za 10 týždňov, teda za dva a pol mesiaca.
 4. To Vám umožní osvojiť si viac než 1000 nových slov a fráz na úrovni aktívnej komunikácie.


 5. Stavba hodín
 6. Uchádzači absolvujú striedavo dva odlišné typy hodín. Jedna z nich je tzv. softvérová/strojová hodina, a tá nasledujúca v poradí je hodina s lektorom.
 7. Na softvérovej hodine sa študent pohodlne usadí do polohovateľného relaxačného kresla, nasadí si EEG-snímač, VIDEO-okuliare a AUDIO-slúchadlá, pomocou ktorých memoruje špeciálne zostavenú učebnú látku pozostávajúcu z krátkych praktických rozhovorov, príbehov a slovnej zásoby.
 8. Na lektorskej hodine lektor pomáha študentovi oživiť a aktivovať vedomosti ktoré si osvojil počas softvérovej hodiny.
 9. To znamená, že účastníci kurzu absolvujú striedavo dva rôzne druhy sedení, celkom 20+20 hodín v kurze. TO zodpovedá jednej celej úrovni jazyka.


 10. Metodika
 11. V prípade, že sa do kurzu prihlási niekto, kto už cieľový jazyk ovláda na určitej úrovni, jazyková škola mu bezplatne ummožní absolvovať vstupný test/pohovor, na základe ktorého mu bude prispôsobená úvodná hodina v rámci 3+3 -úrovňovej tematiky v požadovanom cieľovom jazyku.
 12. Jazykový kurz BRAINTURBO je mimoriadne efektívny v procese aktivovania pasívnej znalosti jazyka. Účastníci kurzu už po niekoľkých kombináciách softvérových a lektorských lekcií nadobudnú pocit, že sa im odrazu dokorán otvára "svet, v ktorom dokážu všetko definovať v cudzom jazyku". V takom prípade sa študentom v kurzoch veľmi rýchlo obnovujú ich doterajšie pasívne vedomosti, hoci pri vstupnom otestovaní sa tieto priamo neprejavili.
 13. Následne je študentovi umožnené, po konzultácii s vedúcim lektorom, po ostávajúcu dobu trvania kurzu primerane zvýšiť náročnosť lekcií.
 14. Jazykový kurz BRAINTURBO nikoho zo zúčastnených nezaťažuje domácimi úlohami, alebo nutnosťou bifľovať učivo; táto časť učenia sa je uľahčená práve vďaka sotftvérovej technológii BRAINTURBO. Samozrejme, precvičovať si a opakovať zvládnuté učivo je treba naďalej, v čom Vám pomôžeme, rovnako bezplatne, poskytnutím podpory a učebných pomôcok.
 15. Angličania tvrdia " The proof of the pudding is in the eating. " (Kým puding neochutnáš, nevieš..), takže neváhajte, "ochutnajte". Prihláste sa na bezplatnú ukážkovú hodinu na dbuko@netkosice.sk , alebo na www.grandios.sk
<< Späť Ďalej >>