úvod                        kontakt                


BRAINTURBO podrobnejšielogo

 1. Komu je určená
 2. Pre veľkú väčšinu ľudí je táto metóda bezpečná a nemá žiadne vedľajšie účinky. Napriek tomu existujú aj ojedinelé prípady, kedy je potrebné predchádzajúci súhlas ošetrujúceho lekára; V prípade, že má niekto vážne zdravotné problémy, ako napríklad: epilepsia, poškodenie mozgu, duševná porucha, prípadne vážne fyzické ťažkosti, je pod vplyvom silných lekov alebo sedatív, antidepresív, liekov regulucúcich srdcový rytmus, má srdcovú arytmiu alebo inú srdcovú chorobu, odporúča sa pred začatím kurzu navštíviť svojho ošetrujúceho lekára alebo ním odporúčaného odborníka. Tento výukový program nie je aplikovateľný ani u jedincov pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
 3. U neplnoletých akceptujeme prihlásenie sa do kurzu iba s predchádzajúcim súhlasom rodičov a pod ich dohľadom, avšak nedoporučujeme ho deťom do 7 rokov veku.
 4. Podpora
 5. Aby bola metóda BRAINTURBO maximálne efektíva u každého zúčastneného, od študenta sa očakáva viesť počas doby trvania kurzu vyváženejší životný štýl. Pre ilustráciu, študent by mal venovať dostatok času oddychu a regenerácii. Sám sa musí naladiť na uvedomenie si ,že on je ten ktorý sa učí, musí sa naladiť tak, aby chcel získať poznanie a vedomosti ktoré si sám zvolil. Poslucháč musí akceptovať aj to, že pre túto metódu existuje oprimálna týždenná hodinová dotácia. Hoci sa BRAINTURBO maximálne prispôsobuje časovému harmonogramu študenta, je treba si uvedomiť aj fakt, že pravidelnosť s akou sa učeniu venujeme do značnej mieri pomáha napredovaniu.

 1. Získavanie jazykovej zručnosti bez potreby bifľovania a memorovania z učebníc, a za reálne najkratší možný čas, ešte stále nevylučuje a nenahrádza samotný proces precvičovania. Inými slovami, aktívne precvičovať osvojené vedomosti je treba, a BRAINTURBO Vám k tomu bezplatne prispeje poskytnutím všetkého potrebného učebného materiálu. Všetky materiály, ktoré dostanete k dispozícii v rámci kurzu sú v réžii školiteľa. .
 2. Lektorská/učiteľská hodina
 3. V podstate tento názov ani presne nevystihuje realitu, keďže tá hodina strávená s lektorom sa nepodobá na žiadnu klasickú vyučovaciu hodinu, vrátane individuálnej výučby. Respektíve, jediné čo sa nemení je, že sú prítomní študent aj lektor v tom istom čase v jednej miestnosti. Tu nezažijete žiadnu Vám doteraz známu metódu učenia, ako napríklad: klasické direktívne učenie, preverovanie vedomostí alebo skúšanie. Lektor metódy BRAINTURBO sa nemôže opierať o to, čo ste sa nabiflili,
  pretože takúto úlkohu ste ani nemali. Naproti tomu však musí vedieť odborným spôsobom Vám pomáhať vybaviť si náplň učiva, ktoré sa počas softvérovej hodiny uložilo vo vašej dlhodobej pamäti. Jeho úlohou je pomôcť Vám rozpamätať sa na tieto vedomosti, a za pomoci veľmi intenzívneho jazykového tréningu ich "ukotviť" vo Vašej tzv. "pohotovostnej pamäti".
 4. Takže musí stavať na Vami zapamätanom, a za pomoci pripomínania a nácviku musí dospieť k tomu, aby ste dokázali rozprávať v cieľovom jazyku.
 5. Podľa princípov BRAINTURBO, za výsledok v učení sa jazyka sa považuje iba to, čo dokážeme aktívne využívať aj v reálnom živote. Konkrétne je to schopnosť vyjadriť sa a rozprávať vo zvolenom cudzom jazyku. Lektor BRAINTURBO je silne empatická osobnosť. Pre poslucháčov tu neexistuje priťažujúca okolnosť, majú právo sa mýliť alebo nezapamätať si veci úplne správne.
 6. Počas týchto lekcií sa aj tak nakoniec všetko uloží v pamäti správne bez toho, aby niekto pripomínal študentom ich nedostatky, chyby a ich povinnosti. Lektor BRAINTURBO je viac než len klasicky chápaný učiteľ cudzieho jazyka a z toho vyplývajúc aj sedenia s ním sú celkom odlišné. Možno aj preto, že tu študenti pravidelne zažívajú svoj vlastný úspech a tak čas s ním strávený Vám utečie rýchlo, že sa ani nenazdáte.
 7. Gramatika? Tá je pre naučenie sa jazyka druhoradá, pretože keby to tak nebolo, nikto z nás by si nebol býval osvojil svoj materinský jazyk. A to sa predsa udialo bez nej! BRAINTURBO nekladie nadmerný dôraz na vysvetľovanie gramatiky počas hodín s lektorom; namiesto toho sa trénujete počas dialógov s ním, zahŕňajúcich všetky možné gramatické časy, spôsoby, pády atď. Avšak je samozrejmosťou, že každý poslucháč - rovnako bezplatne - obdrží ku každej téme prislúchajúce dodatočné podklady k precvičeniu si gramatických javov, podľa potreby s pomocou lektora tak, aby v prípade potreby dokázal aj štrukturálne správne chápať a opakovane používať potrebné gramatické javy.
 8. Softvérová/laboratórna hodina
 9. Niet sa čoho obávať, počítač Vás neovládne, a cieľom nie je žiadna iná účelová "manipulácia", iba je neoddeliteľnou súčasťou veľmi efektívnej modernej technológie. Úlohou týchto hodín je "ukladanie" vedomostí. Navyše sa to deje za pomoci obrazu aj zvuku, do dlhodobej pamäte obidvoch hemisfér mozgu. Obrazom v tomto kontexte sa rozumie písomná forma cieľového cudzieho jazyka aj materinského jazyka ( výrazov, frázy, vety), a zvuk tvorí optimálnu výslovnosť výrazov v cudzom jazyku. To všetko sa dostáva do našej pamäte spolu, naraz a takmer neoddeliteľne. Deje sa to počas takej úrovne stimulácie nášho podvedomia, ktorá nadmieru efektívne podporuje koncentráciu a zapamätávanie si. Celý popísaný proces je monitorovaný a riadený za pomoci EEG prístroja, prirodzene interaktívne prepojeného s tým istým počítačom.
 10. Tematicky zostavené dialógy vo forme kontextu sa počas jedného sedenia cyklicky zopakujú minimálne päťkrát, k tomu príbuzná samotná slovná zásoba a frázy sú opakované minimálne trikrát, a to všetko sa takpovediac napevno "ukotví" vo Vašej pamäti.
 11. V jazykových laboratóriách BRAINTURBO Vás vždy víta príjemné a kľudné prostredie. Posadíte sa do veľmi pohodlného polohovateľného relaxačného kresla, nasadíte si video-okuliare s vysokým rozlíšením, stereoslúchadlá a mikro-EEG snímač zabudovaný do elastického pása na čelo. Operátor prístroja je prítomný celú dobu, dohliada na procesy, a naviac Vám na konci sedenia pustí audio-video hru, za pomoci ktorej dokážete aj sami pozorovať pokroky ktoré dosiahnete v trénovaní vašej pamäte.
 12. Takéto sedenia majú ešte ďalší, veľmi príjemný vedľajší účinok, a to je fakt, že ste po celú dobu relaxovali, a to je zrejmé pri pohľade na každého z Vás.
<< Späť BRAINTURBO.hu >>