úvod                        kontakt                


KONTAKT:

 1.           Mgr.Dionýz Buko - GranDio`s
 2.           Tel: 0907 238 758 /pre všetky pobočky/
 3.           dbuko@netkosice.sk
 4.           
 5.           Korešpondenčná adresa:
 6.           Považská 26, 040 11 Košice
 7.           
 8.           Priestory na výučbu:
 9.           Medická 2, 040 11 Košice
 10.           ZŠ Kráľ. Chlmec, L.Kossutha
 11.           ZŠ P.O.H. Veľké Kapušany