úvod                        kontakt                

 1. Lektori:
  • slovenskí, slovensko - britskí, vysokoškolské pedagogické vzdelanie, aprobácia ANGLICKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK, ŠPANIELČINA
  • jazykové pobyty v zahraničí, štátne jazykové skúšky
  • plne profesionálny prístup a nasadenie
  • jednotný metodický postup lektorov na hodinách

 2. Skupiny:
  • zaradenie do skupiny primeranej úrovne
   (max. 6 študentov/skupina) po úvodnom otestovaní; štandardné vstupné testy