úvod                        kontakt                


Metodika výučby:

 1. Jednotný metodický postup lektorov na hodinách.
 2. Štruktúra hodiny zohľadňuje jazykovú zdatnosť a špecifické potreby študentov - plynulosť a presnosť vyjadrovania sa v cieľovom jazyku).
 3. Výučba zohľadňuje rozvoj všetkých jazykových zručností -schopnosť čítať, písať, posluch a orálnu komunikáciu.
 4. Príprava na absolvovanie medzinárodných jazykových skúšok: City&Guilds ,FCE, CAE, TOEFL ...
 5. Individuálna výučba metódou BRAINTURBO - špeciálny softvér, za pomoci EEG prístroja, VIDEO-okuliarov a AUDIO-slúchadiel Vám pomáha zapamätať si frázy a slová v prirodzenom kontexte. Lekciu a s ňou súvisiacu slovnú zásobu opakovane počúvate a zároveň vidíte riadok cudzojazyčného textu ako aj jeho preklad vo video-okuliaroch. EEG snímač meria mozgovú aktivitu a softvér následne efektívne prispôsobuje tempo, hlasitosť a farebnosť tak, aby ste počuté a videné slová a text ukladali do dlhodobej pamäte. Vyhnete sa tak potrebe "bifľovať" doma.


 1. Po každej softvérovej hodine nasleduje hodina s lektorom, ktorý Vám dá priestor aktívne rozprávať v cudzom jazyku všetko to, čo ste si zapamätali počas audio-video hodiny.


 2. Materiál pre výučbu:
 3. Na základe dlhodobých skúseností s rôznymi formami výučby a porovnaní dosahovaných výsledkov vo vzťahu k trvaniu kurzu a veku študentov využívame:
  1. Najnovšie sady učebníc (kniha, pracovný zošit, slovník CD, DVD - krátke filmy ku každej lekcii).
  2. Študijný program akreditovaný Ministrestvom školstva SR.
  3. Doplnkový materiál pre samostatné čítanie - zjednodušené verzie kníh s klasickými aj modernými príbehmi od rôznych autorov.
  4. Špeciálny softvér BRAINTURBO pre individuálnu výučbu cudzích jazykov. Súčasťou vybavenia je: polohovateľné relaxačné kreslo, počítač so softvérovým vybavením, EEG prístroj, AUDIO-slúchadlá, VIDEO-okuliare. Po každej softvérovej hodine nasleduje komunikácia s lektorom.